هم‌سرنوشتی سازمانی

 • 4.5/5.0
 • 8 نفر در دوره
 • تمام سطوح
 • آخرین بروز رسانی
 • فارسی

درباره دوره

دوره هم‌سرنوشتی بواسطه اصلاح انگاره‌های ذهنی، پیرامون ریشه‌یابی مشکلات و مسائل ارتباطی محیط کار، به مدیران ارشد در بهبود ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی کمک خواهد کرد.

فهرست مطالب

هم‌سرنوشتی سازمانی

مقدمه

معرفی استاد


درباره این دوره آموزشی


عاقبت اندیشی

عاقبت اندیش چه کسی است؟


دو انگاره از عاقبت اندیشی


کدام انگاره از عاقبت اندیشی را داشته ام؟


عاقبت اندیشی فردی یا جمعی؟


هم‌سرنوشتی

تعریف هم‌سرنوشتی


هم سرنوشتی، شراکت در سرنوشت یکدیگر


سطوح هم‌سرنوشتی


چهار سطح از هم‌سرنوشتی


انواع هم‌سرنوشتی


نمودار انواع هم‌سرنوشتی


مثالی برای هم سرنوشتی ایستا


مثالی برای هم سرنوشتی افول گرا


مثالی برای هم سرنوشتی کمال گرا


هم‌سرنوشتی سازمانی

از کجا باید شروع کنیم؟


چگونه می‌توان هم‌سرنوشتی را در مسیر بالندگی و کمال هدایت کرد؟


سازمان به مثابه سیستم (بخش اول)


انگاره از سازمان به عنوان سیستم مکانیکی


انگاره از سازمان به عنوان سیستم بیولوژیکی


سازمان به مثابه سیستم (بخش دوم)


انگاره از سازمان به عنوان سیستم راهبری جانداران


انگاره از سازمان به عنوان سیستم اجتماعی_فرهنگی


عنصر راهبردی درسیستم انسانی


راهبردی‌ترین عامل سلامت و سرآمدی سازمان


نقش ارتباطات در سازمان

ارتباطات درونی سازمان


ارزیابی‌تان از ارتباطات سازمان خود چیست؟


دو وضعیت از ارتباطات درون سازمانی


سازمان همچون کشتی است.


راهبردهای هم سرنوشیتی بالنده

عوامل موثر در گسیختگی و انسجام سازمانی


راهبردهای هم سرنوشتی سازمانی


1. نقش انگاره‌ها در هم‌سرنوشتی


2. باز انگاری وفاداری سازمانی


3. هم‌سرنوشتی سازمانی و اخلاق حرفه‌ای


300,000 تومان


این دوره آموزشی
 • درس ها 34
 • روش یادگیری خودآموزی
 • شیوه ارائه چند رسانه ای
 • زبان فارسی
 • مدت زمان استفاده نامحدود
 • صدور مدرک ندارد

 • 4.5/5.0