تماس با یاد پدیا

به یاد پدیا وارد شوید تا با ما بیشتر در ارتباط باشید.

ورودایجاد حساب کاربری

در صورتیکه به حساب کاربری خود دسترسی ندارید، به آدرس ایمیل info@yadpedia.ir برایمان پیام بفرستید.

اگر موردی وجود دارد که می خواهید تلفنی با ما صحبت کنید با شماره 22750501-090 تماس بگیرید.

ثبت نظرات و پیشنهادات

برای ورود نیاز به کمک دارم!

اگر در مورد استفاده از یاد پدیا سوالاتی دارید، در مرکز پشتیبانی جواب آن ها را پیدا کنید.

جستجو در مرکز پشتیبانی