شرایط دسترسی به یاد پدیا

بروز رسانی شده دی ماه 1399

ماموریت ما در «یاد پدیا» افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت بالا برای همه و در همه جا است. برای رسیدن به این هدف همکاران شما در یاد پدیا همواره تلاش می کنند فرآیندها و امکانات پلتفرم را برای یاددهنده ها و یادگیرنده ها ارتقا دهند.

رفع موانع یادگیری برای معلولان

از جمله ماموریت های ما آموزش به یادگیرنده های دارای معلولیت است. ما به دنبال درک و احترام به نیازها و دیدگاه های منحصر به فرد افراد مختلف در جامعه هستیم و هر یادگیرنده ای برای ما ارزشمند است. بر این اساس، ما متعهد هستیم كه پلتفرم یاد پدیا برای افراد معلول شرایطی فراهم کند تا آن ها به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند. ما برای ارائه دهندگان محتوا، ابزارها و امکاناتی فراهم کرده ایم تا بتوانند محتوای قابل دسترسی برای افراد دارای معلولیت تولید کنند.

برای تحقق این هدف، ما متعهد به موارد زیر هستیم:
  • شرایط دسترسی به یاد پدیا، به طور خلاصه اقداماتی است که به منظور رفع موانع استفاده معلولان و فراهم ساختن فرصت های برابر با غیر معلولان انجام می شوند.
  • هدف ما این است که سایت www.yadpedia.ir را با دستورالعمل های دسترسی به محتوای وب، مطابقت دهیم، و ابزارهای مناسب ساخت دوره های آموزشی را فراهم کنیم تا به ارائه دهندگان محتوا (یاد دهنده ها) امکان ساخت مطالب درسی برای یادگیرنده های دارای معلولیت، ارائه دهیم. ما این امکانات را از طریق ترکیبی از نوآوری ها، تجربیات اساتید و مشاوره با افراد صاحب نظر انجام خواهیم داد.
  • ما موضوع در دسترس بودن را در اولویت قرار می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم، که معلولین می توانند با همان سطح اولویت مانند سایر افراد بدون معلولیت امکان استفاده از محتوای آموزشی را داشته باشند.
  • ما در صفحه اصلی «یاد پدیا» لینک شرایط دسترسی را قرار دادیم و آن را در اختیار ارائه دهندگان محتوا و اعضای یاد پدیا گذاشتیم تا برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی و در این مسیر گام بردارند.

مانند هر پلتفرم فناوری که به سرعت در حال پیشرفت است، افزایش دسترسی در یاد پدیا یک فرایند مداوم است. ما از پیشنهاد ها و بازخوردهای مربوط به قابلیت دسترسی، استقبال می کنیم و نظرات کاربران ما را در رسیدن به این هدف و در طی این مسیر کمک خواهد کرد.